Úvodní stránka : Protektory, zimní pneu, levné pneu TipTyre.cz

.
Šířka
Profil
Druh
Tiptyre.cz - Internetový obchod s pneu, kvalitní pneumatiky, zahraniční protektory
>Povinnost použít zimní-pneu - základní informace

Povinnost použít zimní-pneu - základní informace 19.10.2014

Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb. z roku 2011 ukládá nově povinnost použít zimní pneumatiky (značené M+S) při provozu vozidel na pozemních komunikacích od 1.11. do 31.3. pokud se na silinici vyskytuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy anebo lze vzhledem k akutálnímu počasí předpokládat, že by tam mohla být.

Co tedy musí splňovat pneu pro použití v zimním období?
- pneu musí být ozanačena na bočnici nápisem M+S (event. M+S, MS)
- pneu musí mít hloubku hlavních dezénových drážek minimálně 4 mm. U některých pneu tuto hloubku označují tzv. zimní TWI.
Protektory TipTyre WinterEcoComfort - WEC mají v ramenní části značení pozice TWI (1,6 mm) a také pozici můstku označující hloubku dezénu 4 mm a ta je označena vločkou.
Stejně jako je to u jiných zimních pneumatik, i naše zimní protektory TipTyre mají jiné chemické složení běhounové části, než letní pneumatiky. Proto je také odlišná jejich přilnavost na vozovce. Dezén zimních protektorů lépe odvádí vodu a tím pádem je bezpečnější na silnicích.

Dopravní značky ukládající povinnost použít zimní pneumatiky (vločka) zůstávají v platnosti. Nové ustanovení zákona tedy dává jistou svobodu, kdy za parných zimních slunečných dnů lze vyjet i na letních pneumatikách, naproti tomu je ale přísnější za špatného studeného počasí, kdy je nuté použít zimní pneumatiky na všech typech silnic.

Používání zimních pneumatik také upravuje vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technického stavu vozidel. Ta ukladá povinnost použít pneumatiky s rychlostním idexem stejným anebo větším než je maximální povolená rychlost vozidla (obykle index uvedený v technickém průkazu). V § 21 potom upřesňuje, že při použití zimních pneumatik lze použít i pneumatiky s rychlostním indexem nižším, řidič ovšem nesmí překročit maximální konstrukční rychlost pneumatiky (značenou rychlostním indexem) a musí na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.

Doslovné znění zákona č. 133/2011 Sb. § 40a:
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
- a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
- b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Kompletní znění zákona č. 361/2000 Sb. včetě novel naleznete zde

Více informací o dezenu WEC MS
Povinnost použít zimní-pneu - základní informace
Pneumatiky P3

Pneu P3

Nekonvenční asymetrický dezén. Vynikající záběr i brzdné vlastnosti, jistá ...